Bakan DEĞERLİ OKURLAR Bakanlığımız toplumun her kesimini ilgilendiren görev alanındaki önemli sorunlar ve uygulamalarda yaşanan aksaklıklar ve bunların çözümü için gerek mevzuat gerekse alan çalışmalarından oluşan çok dinamik bir yapının içerisinde bulunmaktadır. Bu sebeple; çalışma hayatına ilişkin uygulamaların ve mevzuatın sürekli güncellenmesi, aksayan yönlerine ilişkin çözümler üretilmesi önem arz etmektedir. devamı için...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yayını olan Çalışma Dünyası Dergisi yılda üç kez yayınlanan "HAKEMLİ DERGİ" dir. Dergide yayımlanan makaleler en az iki hakem tarafından okunmaktadır. Çalışma hayatına ilişkin makale, inceleme ve araştırmaların yer aldığı derginin amacı; çalışma hayatına ilişkin akademik ve mesleki gelişime katkı yapmaktır.

Lütfen bir sayı seçiniz. PDF Özet
 • TS EN ISO 7730 Ve TS EN ISO 27243 Standartlarına Göre Termal Konfor Programı
  Yrd. Doç. Dr. Hacı Ahmet YILDIRIM
  Hamza ALTINSOY
 • Sinop İlinde İşgücü Piyasasının Temel Sorunu: Beceri Uyumsuzluğu
  Arş. Gör. Süheyla ERİKLİ
 • Türkiye – AB Müzakere Sürecinde Sosyal Politikada Yaşanan Gelişmeler
  Arş. Gör. Muhammet Enes KAYAGİL
 • Kimya Sektöründe Tehlike ve İşletilebilirlik (Hazop) Analizi
  Dr. Abdurrahman AKMAN
 • Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücretlerinin Sözleşmede Belirlenen Ücrete Dahil Edilmesi Sorunu
  Oğuzhan TEKİN
 • Çalışma Yaşamına Yön Veren Hukuki Düzenlemeler ve Yönetişim İlişkisi
  Ömer Bağrım BAYRAM
 • Özel Politika Gerektiren Grupların İş Yaşamındaki Sağlık ve Güvenlik Riskleri İle Kontrol Tedbirleri
  Zeliha GÜLER